Over Kees van Raaij

Uit ‘de ambachtelijke eeuw’ stamt de kunst van Kees van Raaij, zo lijkt het, toen er  nog echte spullen werden gemaakt, in fabrieken met imposante machines, met inzet van veel lawaai en oorspronkelijke arbeid. Uit de restanten van die voorgoed verdwenen tijd creëert van Raaij nieuwe abstracties die enerzijds de toeschouwer wellicht vervreemden van het ijle nu, maar anderzijds hem tegelijkertijd een licht gevoel van heimwee bezorgen. 

 

Kees van Raaij woont en werkt in een voormalige boerderij in Millingen aan de Rijn. De rust die hij daar ervaart komt in toenemende mate tot uiting in zijn werk. Desondanks omschrijft hij zijn stijl, paradoxalerwijze, zelf altijd nog als ‘manisch realisme’; zijn samengestelde objecten, van hergebruikt en opnieuw gerangschikt materiaal zijn weliswaar altijd onmiddellijk herkenbaar, maar onuitgesproken blijft als wat dan precies…